F.A.Q.
English
suomeksi

 
 

How do I invest in Ägräs Distillery?

Register at www.invesdor.com. The system will ask you for your basic information and questions regarding investing in general. You can add a user name from your settings after you’ve registered if you want, if you do not add a name you will be anonymous. You will find us at https://www.invesdor.com/en/pitches/549 where you can read the whole pitch after you’ve registered to the service, we recommend for you to read this through. You will see a button in the column on the right hand side saying Invest now. Here you can choose if you want to make an investment for yourself or as a gift. Minimum amount is one share. The payment will be done either through your internet bank or through an invoice.

Miten sijoitan Ägräs Distilleryyn?

Rekisteröidy www.invesdor.com sivustolla. Järjestelmä kysyy sinulta perustietoja ja sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Käy nämä läpi ajan kanssa. Voit lisätä itsellesi nimimerkin tai pysyä nimettömänä rekisteröityäsi palveluun. Löydät meidät sivulta www.invesdor.com/agras. Rekisteröityäsi näet meidän koko pitchin ja suosittelemme että luet tämän läpi. Oikeassa sarakkeessa on nappula Sijoita nyt. Tätä kautta pääset valitsemaan sijoitatko itsellesi vai lahjaksi. Minimisijoitus on yksi osake. Maksu tapahtuu joko verkkopankin kautta tai laskulla. Invesdor perii 1€:n kun sijoitus tehdään


What is the minimum investment?

You can be part of the distillery already with one share, which is worth 330€. The shares that are offered now are A-shares.

Mikä on minimisijoitus per sijoittaja?

Mukaan pääsee jo yhdellä osakkeella, joka on arvoltaan 330€. Kyseessä on A-osakkeita.


What happens if the minimum target amount of the crowdfunding is not met? /

All investors will get their investments back. Invesdor’s payment fee of 1€ is not returned.

Mitä tapahtuu mikäli joukkorahoituksen minimitavoite ei täyty?

Kaikki sijoittajat saavat sijoittamansa varat takaisin. Invesdorin 1€:n merkintämaksua ei palauteta.


Will the minimum target amount be enough to start the business?

If the crowdfunding succeeds at the minimum amount of 198k€ we will need to look at other funding channels as well or leasing of the distilling equipment.

Riittääkö kerättävä summa alarajallaan toiminnan aloittamiseen?

Jos hakemamme rahoitus jää alarajaan 198k€ niin tällöin joudumme katsomaan myös muita rahoituskanavia; laitteiden leasausta, pankkilainaa tms.


What is included in the salaries? How many employees and what will they do?

We will start off with two employees of which one is in charge of the distilling itself and the other will be handling the operational side of the business, business development and marketing with PACKLAB. When the production grows closer to 50 000 litres per year we will hire 1-2 more employees. We will expand the sales with the international markets in mind.

Mitä palkat sisältävät? Kuinka monta henkeä, millaisissa tehtävissä?

Aluksi tislaamossa toimii 2 henkilöä, joista toinen hoitaa itse tislaamoa ja toinen hoitaa yleisempää yrityksen pyöritystä, myyntiä kumppanien kanssa ja markkinointia PACKLABin kanssa. Kun tuotanto kasvaa lähemmäs 50 000 l/v kasvatetaan tuotantohenkilökuntaa 1-2 henkilöllä. Samoiten myyntiä laajennetaan nimenomaan vientiä silmällä pitäen.


Is your goal to start the business and then to transfer the majority of the business to a bigger player, or is the the company a passion for the founders that will be kept on to and developed step by step for a good cause?

The founders are in this most definitely because of their passion and love towards the distilling industry. For us, the distillery means much more than a profitable business, it’s also an important part of the Finnish culture now and in the future.

Onko tavoite käynnistää toiminta ja siirtää sitten merkittävä osa isommalle toimijalle nopeasti vai onko yritys perustajiensa intohimo, josta pidetään kiinni ja kehitetään askeleittain, omin voimin ja hyvän asian vuoksi?

Perustajat ovat tässä mukana ehdottomasti intohimosta ja rakkaudesta alaan. Meille tislaamo edustaa paitsi kannattavaa likketoimintaa niin myös tärkeätä osaa suomalaisessa kulttuurissa. Meistä tämä on kulttuuriteko.


In how big bottles will you sell your products and what will these approximately cost?

Our products will most likely be sold in 0,5l bottles. The price point will be more or less on the same level with other craft distilleries both domestically and abroad.

Minkäkokoisissa pulloissa tuotteita on tarkoitus tuoda myyntiin ja mitä nämä tulevat kustantamaan?

Todennäköisesti tuotteemme tulevat olemaan 0,5 l pulloissa. Hinnasta voi tässä vaiheessa kommentoida vain sen verran, että hintataso tulee olemaan suuriinpiirtein samaa luokkaa kuin muilla craft tislaamoilla. Näin sekä koti- että ulkomailla


What will the raised funds be invested in?

All equity capital generated through this crowdfunding will be invested towards securing the equipment and infrastructure for the Distillery. The capital will be used as follows: Distillation Equipment: 158,500 €, Peripherals and Materials: 137,500 €, Promotional Collaterals:  35,000 €

Mihin joukkorahoituksen kautta kerätyt varat käytetään?

Joukkorahoituksesta kerätty pääoma investoidaan tislaamon tärkeimpiin laitteisiin ja infrastruktuuriin, seuraavasti: Tislauslaitteet: 158 500 €,
Oheislaitteet ja materiaalit: 137 500 €, Myynti- ja markkinointikulut: 35 000 €


Where and when will I be able to taste your products?

Our first products will be ready in the end of 2016 and the whisky in 2020. Our Tap Room, with all the latest products, will be right next to the distillery in Fiskars Village, Peltorivi 7, Fiskars

Missä ja milloin tuotteisiin pääsee tutustumaan?

Ensimmäiset tuotteemme valmistuvat vuoden 2016 loppupuolella. Maisteluhuoneemme tulee sijaitsemaan tislaamon yhteydessä Fiskarsin Ruukissa osoitteessa Peltorivi 7 Fiskars


I want people to know that I have invested in Ägräs Distillery. How can I get my name visible in the Invesdor’s investor list?

You can change your username from your account settings in Invesdor. Your username is ‘anonymous’ by default.

Haluan ihmisten tietävän että olen investoinut Ägräs Distilleryyn. Kuinka saan nimeni näkyviin Investointilistauksessa Invesdorin sivuilla?

Rekisteröityäsi Invesdorin palveluun sinun tulee mennä asetuksiin ja antaa itsellesi nimimerkki. Tämä näkyy listoissa. Nimimerkki on automaattisesti tyhjä joka esiintyy nimellä ’nimetön’.


What products will you be producing?

We will be producing Gin, Aquavit, Herb Digestive and Whisky

Mitä tuotteita alatte valmistamaan?

Näin alkajaisiksi lähdemme liikkeelle seuraavilla: Gin, Akvaviitti, Digestiivi ja Viski


Will you have an own bar?

The distillery facilities in Fiskars will be complemented by a Taproom that will welcome guests throughout the year. The Taproom, which is a 75sqm indoor space with direct view towards the distillery, plus additional terrace outdoor sitting towards the river, will have capacity for 24 guests and will provide tastings, entertainment, food and beverage consumption and branded merchandise. Visitors during  the summer have the opportunity to take part in new product tastings before the products hit the market. The space will generate additional revenue by distillery tours, private tastings, and as a corporate conference venue.

Tuleeko teille oma baari?

Rakennamme tislaamon yhteyteen maisteluhuoneen eli Tap Roomin, jossa voi tutustua tislaamotoimintaan, sekä maistaa tislaamon juomia. Tap Room tulee olemaan 24 asiakaspaikalla oleva 75 neliön tila, josta on pääsy joen rannalle rakennettavalle terassille, sekä suora näköyhteys tislaamoon. Tilassa tarjoillaan tuotemaistiaisia, pientä syötävää, panimon puolen tuotteita, muita oheistuotteita sekä tietenkin viihdettä. Kesäisin Tap Roomissa järjestetään ainutlaatuisia mahdollisuuksia maistaa tislaamon tulevia tuotteita ja olla osana makutestauksia. Tila tuottaa lisätuloja tislaamokierrosten muodossa sekä tiloissa järjestettävien yksityis­ tai yritystilaisuuksien vuokratuloista.